W BPH razem przeciwko programom aktywizującym i naprawczym

Proponujemy, aby osoby, które otrzymały program aktywizujący lub naprawczy zgłosiły ten fakt na skrzynkę mailową naszego Związku. Wniesiemy skargi do Pracodawcy w imieniu wszystkich, którzy zgłoszą taką potrzebę.

Wyjaśniamy, że Pracodawca ma prawo żądać od Pracownika wykonywania obowiązków służbowych, ale nie ma prawa przekierowywać odpowiedzialności za biznes na pracowników wykonawczych. To nie od pracownika wykonawczego zależy wysokość marży bankowej, zdolność kredytowa klienta, czy też brak zainteresowania pożyczką. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jakiej presji sprzedażowej poddawani są Pracownicy Oddziałów, a także Dyrektorzy i Kierownicy.

Czym innym jest niestaranne wykonywanie obowiązków, a czym innym odpowiedzialność za biznes. To drugie jest w domenie Zarządu Banku, a nie pracownika. Bank przestał dokładać starań do konkurencyjności na rynku polskim, skupił się na wywieraniu nacisków na sprzedaż, bo pracownik jak ten perszeron, wszystko uciągnie. Ile nie nałożą, tyle ciągną.

W dalszym ciągu sytuacja na rynkach finansowych jest niestabilna, obarczona dużym ryzykiem. Bank nie wyciągnął wniosków z lat ubiegłych i nie bierze pod uwagę, że istnieje możliwość powtórki sytuacji z września 2008 r. Po ogłoszeniu bankructwa Grecji scenariusz „powtórki z rozrywki” jest bardzo realny. Regionalni i cała wierchuszka swoje bonusy ma w kieszeni, a pracownicy będą świecili oczami przed klientami. A jak zwykle wina będzie leżała po stronie pracownika, przecież mamy zasady MiFID!

Dotychczasowe starania Związku w sprawach programów prowadzonych indywidualnie nie przynoszą oczekiwanego skutku. Zdarza się, że przełożony wycofał program, a po dwóch tygodniach nałożył z powrotem. Albo też szukali dziury w całym z innej strony.

Zebraliśmy dużą ilość ankiet w sprawie mobbingu, niestety, nie jest to wynik reprezentatywny dla Banku. Wznowimy akcję i równolegle, na podstawie tych wyników, które mamy podejmiemy dalsze działania. Wszystko długo trwa w czasie i tego nikt nie przeskoczy. Na chwilę obecną proponujemy wspólną wystąpienia do pracodawcy.

Jeżeli razem nie będziemy działać, nie utniemy szybko procederu, utną głowy sprzedawcom z Banków.

Czekamy na współpracę z Wami. Przekażcie też innym Pracownikom naszą propozycję wspólnego działania.