Zawiadomienie o wszczęciu sporu zbiorowego w Deutsche Bank Polska

W związku z ochroną interesów pracowniczych bezpośrednio związanych z potrzebami bytowymi pracowników „Dialog 2005” przesłał w dniu 12.07.2018 r. do Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. „Zawiadomienie o wszczęciu sporu zbiorowego” z żądaniami w trybie art. 1, art. 2 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. .