Prawo pracy

Wyjaśnienia podstawowych kwestii związanych z prawem pracy oraz komentarze do wyroków sądowych.

Nadgodziny kadry zarządzającej

Pracownicy należący do kadry zarządzającej zakładem pracy zachowują prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli wykażą, że pracowali stale i systematycznie poza normalnymi godzinami pracy.