Strefa Członkowska

Artykuły w tej kategorii dostępne są dla Członków Związku posiadających aktywne konto w Strefie Członkowskiej.

Ważne! Oceny SOOP

Niektórzy z naszych Członków zgłaszają, że zostali źle ocenieni za 2022 r. i nie zgadzają się z oceną przełożonych. Każdy ma prawo do odwołania się od oceny.