Strefa Członkowska

Artykuły w tej kategorii dostępne są dla Członków Związku posiadających aktywne konto w Strefie Członkowskiej.

Efektywność w wersji Pekao

Strona Społeczna zgodnie wnioskuje o przestrzeganie zapisów wewnątrzzakładowego prawa pracy i natychmiastowe wycofanie wdrożonego projektu, który jedynie będzie przeszkadzał pracownikom w wykonywaniu obowiązków zgodnie z zakresami czynności.